2. Människorrelationer

Under detta mötestillfälle behandlar man känslor och växelverkan samt hur känslorna påverkar kommunikationen och funderar på hur man kan kontrollera och reglera sina egna känslor. Man går igenom hur känslorna påverkar ens agerande med hjälp av en berättelse, där huvudkaraktären under en dag går igenom olika sorts saker som på grund av kommunikationssvårigheter leder till en konfliktsituation. Till slut övar man på att lösa huvudkaraktärens situation genom att prova verktygen för aktivt lyssnande och genom att bekanta sig med andra möjliga sätt att tala och kommunicera.

Scroll to Top
Skip to content