3. Grupprocesser

Vid detta mötestillfälle fokuserar man på grupper, tillhörighet i grupper, gruppidentitet samt grupptryck. Man bekantar sig med temat med hjälp av dramaövningar där eleverna får öva på att sätta sina gränser, att motstå negativt grupptryck och att bemöta utmaningar i nya situationer samt på hur man kan tackla dessa. I slutet av mötet bekantar man sig med värderingar med hjälp av en linjeövning och undersöker både gruppens och egna värderingar samt funderar på vad behovet av att tillhöra en grupp innebär.

Scroll to Top
Skip to content