KOM LOSS FRÅN SVARTVITT TÄNKANDE!

Programmet Enligt Mig, Enligt Dig är ett program som strävar till att förebygga hattal, extremt tänkande och motsättningar och det har utvecklats för finländska förhållanden.

Programmet erbjuder konkreta redskap för tänkande och åtgärder för att bemöta och lösa vardagssituationer och konflikter utan våld.

Syftet med programmet är att minska konflikter som uppstår t.ex. på grund av rasism och rädsla för olikheter eller av fördomar mellan olika grupper.

På så sätt stöder man demokratiuppfostran och utvecklingen av förhandlingsfärdigheter samt ökar förmågan för gemensamt beslutsfattande.

Programmet Enligt Mig, Enligt Dig stöder och stärker även individens och samfundens välbefinnande genom att erbjuda förutsättningar till att framföra egna värderingar och åsikter på ett effektivt sätt som beaktar även andra.