1. Förändringar och resiliens

Vid detta mötestillfälle behandlar man förändringar, hot och flexibilitet. Man bekantar sig med ämnet i grupper med hjälp av fyra olika berättelser som man behandlar möjliga i vardagen betungande händelser och faktorer. Genom karaktärerna berättelser kommer man att fundera på hurdana betungande faktorer karaktärerna i berättelserna möter och hurdana känslor dessa händelser väcker i dem. Därutöver diskuterar och tittar man på vad stress är för något och hurdana saker kan betunga en i vardagen. Till sist listar man gruppvis ut olika lösningsalternativ samt gör en stressreducerande kroppslig övning tillsammans.

Scroll to Top
Skip to content