4. Förhandlingar

Temat vid det här tillfället är ekonomi, konsumtion, hållbar utveckling och ekonomins kretslopp. Man sätter sig in i temat genom ett rollspel som utspelas i ett kommunfullmäktige. Under rollspelet övar man på de första stegen i förhandlingsskicklighet. I rollspelet tas händelserna framåt genom olika syn på konsumtion och de värderingar som förknippas med dessa. I slutet av mötet applicerar man temat såväl på det individuella planet som på Finlands och hela världens plan. 

Scroll to Top
Skip to content