6. Media

Vid media-mötestillfället funderar deltagarna på användning av olika sorts medier och deras goda och dåliga sidor. Därutöver lär man sig att känna igen och analysera nyheter, fake-news samt reklam med hjälp av olika funktionella övningar. Till slut bekantar man sig med begreppen bekräftelsefördom och alternativ sanning samt undersöker tillsammans hurdana processer ligger bakom dessa fenomen.

Scroll to Top
Skip to content