1. Muutokset, uhat ja joustavuus

Tapaamiskerralla käsitellään muutoksia, uhkaa ja joustavuutta. Aiheeseen tutustutaan ryhmissä neljän erilaisen tarinan avulla, joissa käsitellään arjessa mahdollisia kuormittavia tapahtumia ja tekijöitä. Tarinoiden henkilöiden kautta pohditaan millaisia kuormittavia tekijöitä he kohtaavat ja minkälaisia tunteita nämä tapahtumat tarinan henkilöissä herättävät. Lisäksi katsotaan mitä stressi on ja millaiset asiat meitä kaikkia arjessa voivat kuormittaa. Lopuksi tarinoiden haasteisiin keksitään ryhmissä erilaisia ratkaisukeinoja sekä tehdään yhdessä stressin lievittämiseen tähtäävä kehollinen harjoitus.

Vieritä ylös
Skip to content