3. Ryhmiin kuuluminen

Tällä tapaamiskerralla aiheena ovat ryhmät ja niihin kuuluminen, ryhmäidentiteetti sekä ryhmäpaine. Aiheeseen tutustutaan draamaharjoitusten avulla, joissa osallistujat pääsevät harjoittelemaan omien rajojen asettamista ja negatiivisen ryhmäpaineen vastustamista sekä kohtaamaan uusien tilanteiden aiheuttamia haasteita ja niistä selviämistä. Tapaamisen lopuksi tutustutaan arvoihin ja janaharjoitusten kautta ja tarkastellaan sekä ryhmän että omia arvoja, ja pohditaan mitä ryhmään kuulumisen tarve tarkoittaa.

Vieritä ylös
Skip to content