Irti mustavalkoisesta ajattelusta!

Minun Silmin, Sinun Silmin -ohjelma on Helsingin kaupungin ja Cambridgen yliopiston tutkijoiden yhdessä Suomen oloihin kehittämä ohjelma, joka pohjautuu näyttöön perustuvaan vihapuheen, ääriajattelun ja vastakkainasettelun torjuntaan tähtäävään ICThinking ©metodiin.

Ohjelma antaa konkreettisia ajattelun ja toiminnan välineitä arjen tilanteiden ja konfliktien kohtaamiseen ja ratkaisemiseen väkivallattomasti.

Ohjelman tavoite on vähentää konflikteja, jotka syntyvät esim. rasismista ja erilaisuuden pelosta tai ryhmien välisistä ennakkoluuloista.

Näin tuetaan demokratiakasvatusta, neuvottelutaitojen kehitystä sekä lisätään kykyä yhteiseen päätöksentekoon.

Minun Silmin, Sinun Silmin -ohjelma tukee ja vahvistaa myös yksilön ja yhteisöjen hyvinvointia antamalla valmiuksia omien arvojen ja mielipiteiden esille tuomiseen tehokkaalla ja muita huomioivalla tavalla.