Anneli Portman, expert, Pol. dr
Helsingfors stad

Anneli Portman är en socialpsykolog och värdeforskare som disputerat på Helsingfors universitet och som forskat bl.a. i presidenters tal. Hon har därutöver forskat i hur den nationella identiteten utformas samt i olika finländska gruppers uppfattningar om varandra. Innan hon blev forskare fungerade Anneli som kommunikationsutbildare, hennes specialområde var redskap för lösning av familjekonflikter (bl.a. aktivt lyssnande).

Anneli har ansvaret för det övergripande genomförandet av Enligt Mig, Enligt Dig -programmet. På grund av Annelis forskarbakgrund hänför sig hennes specialområde inom utvecklingen av Enligt Mig, Enligt Dig -programmet till forskning av effekt. Utbildningen av nya och gamla instruktörer samt att göra programmet välkänt hör också till Annelis specialområde.

Petronella Lehtelä, projektkoordinator, PM
Helsingfors stad

Petronella Lehtelä har studerat socialpolitik vid Åbo universitet. Innan Helsingfors stadssäkerhets- och beredskapsenhet arbetade hon i utvecklingssamarbetsorganisationer för utbildnings- och fredsbyggande projekter.

Som projektkoordinator för Enligt Mig, Enligt Dig-programmet är hon bland annat ansvarig för träningsarrangemang.

Marjaana Jokela, PM (sociologi, ämneslärare i samhällslära)

Marjaana Jokela har i flera år arbetat som kurator bland ungdomar på andra stadiet i Helsingfors stad. Marjaana har aktivt deltagit i utvecklingen och formningen av Enligt Mig, Enligt Dig -programmets finskspråkiga version.

Marjaana fungerar också som kontaktperson mot skolor.

Kristina Westerholm, expert, PM (på föräldraledighet)
Helsingfors stad

Kristina Westerholm är utbildad socialarbetare. De senaste nio åren har hon arbetat på stadskansliets säkerhets- och beredskapsenhet med ansvar för utmaningar i anslutning till sociala och regionala problem och koordineringen av lösningar för dessa i samarbete med stadens aktörer, organisationer, invånare samt myndigheter. Kristina ansvarar också för koordineringen av förebyggande av våldsam extremism i staden.

Före säkerhets- och beredskapsenheten har Kristina arbetat som socialarbetare på den dåvarande Kriminalvårdsanstalten med unga förbrytare som klienter samt på Helsingfors polisstation som socialarbetare på dåvarande Östra centrums polisdistrikt. Kristina har erfarenhet av klientarbete bl.a. inom kognitiv-behaviorala metoder, lösningscentrerad kortvarig interventionsterapi samt motiverande intervjuer. Kristina har även fungerat som timlärare på socialvetenskapliga institutionen på Helsingfors universitet.

Kristina har ansvarat för införandet av IC-Thinking-metoden till Finland och för utvecklingen av Enligt Mig, Enligt Dig -programmet.

Styrgruppen

Styrgruppens uppgift är att säkerställa att Enligt Mig, Enligt Dig -programmet genomgående uppfyller alla uppställda mål. Dessutom fungerar styrgruppen som ett rådgivande organ för viktiga beslut.

Enligt Mig, Enligt Dig -programmet har dessutom en separat styrgrupp för akademisk forskning, som koncentrerar sig särskilt på forskning och utveckling av programmets effektivitet samt styr publiceringen av forskningsresultaten till kollegialt granskade forum.

 

Ansvarspersoner:

Kristina Westerholm, Stadskansliet

Anneli Portman, Stadskansliet

 

Övriga medlemmar:

Karin Creutz; HY/CEREN

Maria Edel, Utbildningsstyrelsen

Mika Junninen, Justitieministeriet

Liisa Myyry, HU

Vesa Nevalainen, KasKo,

Crister Nyberg, KasKo

Sini Perho, Ungdomstjänster

Anu-Katriina Pesonen, HU

Merja Svensk, Stadskansliet

Harri Soininen, Polisinrättningen i Helsingfors

 

Forskningsstyrgruppen:

Pol.dr Anneli Portman, Stadskansliet

Prof. Inga Jasinskaja-Lahti, HU

Universitetslektor Liisa Myyry, HU

Prof. Anu-Katriina Pesonen, HU

Prof. Antti Räsänen, HU

Prof. Arniika Kuusisto, Stockholms Universitet

Med i programmet

Monik ry

Numu ry

Kirkon Ulkomaanapu

Resalat-yhdyskunta

Vuolle Setlementti