PROGRAM

Individen och samfundet. Vem hör vi ihop med?

Vem kan höra till vår grupp?

Vem är vi? Varifrån kommer vi?

Krig och fredsförmedling, konsten att förhandla

Rättvisa, pengar och jämlikhet

Familjen, känslor och relationer över gruppgränser

Orden som påverkar våra känslor, drömmar och erfarenheter

En mera detaljerad beskrivning av sessionerna

Övning ger färdighet