Enligt Mig , Enligt Dig- seminariet 25.5.2018

Varmt välkomna på Enligt Mig , Enligt Dig (Minun Silmin Sinun Silmin, MiSi) – seminariet den 25. Maj kl. 9-16.00 Stadshusets Festsal, Norra esplanad 11-13!

Programmet Enligt Mig, Enligt Dig är ett skräddarsytt program som utvecklats av Helsingfors stad i samarbete med forskare från Cambridge universitet för finländska förhållanden. Programmet grundar sig på evidensbaserad ICThinking©-metoden som strävar till att förebygga hattal, extremt tänkande och motsättningar.

Seminariet kommer att presentera programmets resultat och effekter, höra användarupplevelser från ungdomar och de senaste trenderna i fredsmedling och de-radikalisering.

Bifogar programmet i en separat bilaga. Dela gärna inbjudan!

Anmäl dig till seminariet, vilket är kostnadsfritt. Anmälningen behövs får att uppskatta deltagarantalet till serveringen senast
den 18. Maj via e-post misi@hel.fi

med vänlig hälsing,

Matti Koskinen, Chef för säkerhets- och beredskapsenheten
Anneli Portman, expert, MiSi ledare
Petronella Lehtelä, MiSi projekt koordinator