FAQ

1. Hur får jag Enligt Mig, Enligt Dig -programmet till min kommun eller organisation?

Skolor eller aktörer som utför ungdomsarbete i Helsingfors:

Kontakta MiSi@hel.fi så diskuterar vi tidtabeller och möjligheter.

Andra än skolor:

Det väsentliga är att din kommun eller organisation är redo att satsa på organisationsmedlemmarnas möjlighet att utbilda sig som instruktörer som kan leda Enligt Mig, Enligt Dig -kurser i sin egen organisation.

Kontakta MiSi@hel.fi så diskuterar vi möjligheter och metoder.

2. Hur blir jag instruktör?

För att bli instruktör bör du följa utbildningsstigen som omfattar följande:

-en genomgång av hela kursen som deltagare

-studier i material som belyser den teoretiska bakgrunden och deltagande i teorilektioner (2-3 st)

-en grundlig genomgång av handboken som är avsedd för instruktörer

-att leda en kurs tillsammans med en mera erfaren instruktör

-en lämplighetsbedömning av instruktören (att hantera och förstå teorier och metoder, förmåga att tillämpa det man lärt sig i praktiken)

Om du är intresserad, kontakta MiSi@hel.fi

OBS! Följande utbildning av instruktörer börjar på hösten 2018.

3. Vad kostar Enligt Mig, Enligt Dig ?

Enligt Mig, Enligt Dig -programmet har utvecklats för skolor och ungdomsarbetets behov och är gratis för dessa målgrupper.

Övriga grupper, föreningar och organisationer kan kontakta MiSi@hel.fi så går vi tillsammans igenom behoven och möjligheterna.

4. På vilket språk genomförs Enligt Mig, Enligt Dig -programmet?

Enligt Mig, Enligt Dig -utbildningen kan för närvarande arrangeras på finska, svenska och engelska.

5. För vem lämpar sig Enligt Mig, Enligt Dig ?

Enligt Mig, Enligt Dig -programmet är skräddarsytt särskilt för finländska förhållanden.

Den rekommenderade nedre åldersgränsen är för närvarande 14 år, men det finns ingen övre åldersgräns. Den rekommenderade åldersgränsen grundar sig på hjärnans neurologiska utvecklingsfaser och utvecklingen av abstrakt tänkande.

Eftersom programmet sker i grupp, lämpar sig det särskilt väl för skolor eller annan motsvarande gruppverksamhet.

6. Hur minskar Enligt Mig, Enligt Dig -programmet våld?

Enligt Mig, Enligt Dig grundar sig på att deltagarna lär sig verksamhetsmetoder och verbala sätt att hantera känslan av att bli hotad och det svartvita tänkandet som detta medför och som ökar sannolikheten av våldsamma lösningar.

I programmet lär man sig att lösa konflikter, vilket för sin del främjar fredligt förhandlade lösningar också när vi är av helt annan åsikt än motparten.

7. På hurdan evidens baserar sig Enligt Mig, Enligt Dig ?

Cambridge universitet har i mer än tio år utvecklat den funktionella metoden som fungerar som grund för programmet och undersökt dess effektivitet i olika kontexter.

Deltagarnas tankekonstruktion har mätts med separat utvecklade metoder före och efter utbildningen. Dessa resultat har bevisat att deltagarna med hjälp av programmet kommit bort från svartvitt tänkande i även mycket olika situationer och konflikter (t.ex. katoliker vs. protestanter i Skottland, extremt tänkande som gynnar terrorism i Kenya, ungdomarnas utslagning i England).

Programmets effektivitet har rapporterats mera i detalj i kollegialt granskade publikationer.  Till exempel här  och här

Programmet stöds av stark teoretisk kompetens och utveckling, varför man i Enligt Mig, Enligt Dig  tillämpar den senaste kunskapen om t.ex. hjärnans struktur och reaktioner på stress och hot. Dessutom beaktar Enligt Mig, Enligt Dig särdragen för åldersgruppen och verksamhetsmiljön vid genomförandet av programmet.