Anneli Portman, asiantuntija, VTT
Helsingin kaupunki

Anneli Portman on Helsingin yliopistossa väitellyt sosiaalipsykologi ja arvotutkija, joka on tutkinut mm. presidenttien puheita. Lisäksi hän on tutkinut kansallisen identiteetin muodostumista sekä erilaisten suomalaisten ryhmien käsityksiä toisistaan. Ennen tutkijaksi ryhtymistään Anneli oli kommunikaatiokouluttaja, erikoisalueenaan perhekonfliktien ratkaisun työkalut (mm. aktiivinen kuuntelu).

Anneli vastaa Minun Silmin Sinun Silmin -ohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Annelin tutkijataustasta johtuen hänen erityisalueensa Minun Silmin Sinun Silmin -ohjelman kehittämisessä liittyy vaikuttavuuden tutkimiseen. Uusien ja vanhojen ohjaajien koulutus sekä ohjelman tunnetuksi tekeminen ovat myös Annelin erikoisalaa.

Petronella Lehtelä, projektikoordinaattori, VTM (sosiaalipolitiikka)
Helsingin kaupunki

Petronella Lehtelä on Turun yliopistossa sosiaalipolitiikkaa pääaineenaan opiskellut valtiotieteiden maisteri. Ennen Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikköön tuloaan hän on työskennellyt kansainvälisissä kehitysyhteistyöjärjestöissä koulutus- ja rauhankasvatushankkeissa.

Minun Silmin Sinun Silmin -ohjelman projektikoorinaattorina Petronella koordinoi ohjelman jalkautusta ja vastaa muun muassa koulutusten järjestelyistä.

Marjaana Jokela, VTM (sosiologia, yhteiskuntaopin aineenopettaja)

Marjaana Jokela on työskennellyt useita vuosia Helsingin kaupungilla nuorten parissa kuraattorina toisella asteella. Marjaana on ollut aktiivisesti kehittämässä ja muokkaamassa MiSi ohjelman suomenkielistä versiota.

Marjaana toimii myös yhteyshenkilönä kouluihin päin.

Kristina Westerholm, asiantuntija, VTM
Helsingin kaupunki (vanhempainvapaalla)

Kristina Westerholm on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä. Viimeiset yhdeksän vuotta hän on työskennellyt kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikössä vastuu-alueena sosiaalisiin ja alueellisiin ongelmiin liittyvät haasteet ja niiden ratkaisujen koordinoiminen yhteistyössä kaupungin toimijoiden, järjestöjen, asukkaiden sekä viranomaisten kanssa. Kristina vastaa myös kaupungin väkivaltaisen ekstremisin ennaltaehkäisyn koordinoimisesta.

Ennen turvallisuus- ja valmiusyksikköä, Kristina on työskennellyt sosiaalityöntekijänä silloisessa Kriminaalihuoltolaitoksessa, asiakkaina nuoret rikoksentekijät sekä Helsingin poliisilaitoksella, silloisen Itäkeskuksen poliisipiirin sosiaalityöntekijänä. Kristinalla on asiakastyöstä kokemusta mm. kognitiivis-behavioraalisista menetelmistä, ratkaisukeskeisestä lyhytinterventioterapiasta sekä motivoivasta haastattelusta. Kristina on myös toiminut tuntiopettajana Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella.

Kristina on vastannut menetelmän tuomisesta Suomeen ja Minun Silmin Sinun Silmin-ohjelman kehittämistyöstä.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on varmistaa, että Minun Silmin Sinun Silmin ohjelma täyttää kaikilta osin sille asetetut tavoitteet. Lisäksi ohjausryhmä toimii neuvoa antavana elimenä isoissa päätöksissä.

Minun Silmin Sinun Silmin ohjelmalla on lisäksi erillisenä osana akateemisen tutkimuksen ohjausryhmä, joka keskittyy erityisesti ohjelman vaikuttavuuden tutkimukseen ja kehittämiseen, sekä ohjaa tutkimustulosten julkaisua vertaisarvoiduille foorumeille.

 

Vastuuhenkilöt:

Anneli Portman, Kaupunginkanslia

Petronella Lehtelä, Kaupunginkanslia

Kristina Westerholm, Kaupunginkanslia (vanhempainvapaalla)

 

Muut jäsenet:

Karin Creutz; HY/CEREN

Maria Edel, Opetushallitus

Mika Junninen, OM

Liisa Myyry, HY

Vesa Nevalainen, KasKo,

Crister Nyberg, KasKo

Sini Perho, KuVa/ Nuorisotyö

Anu-Katriina Pesonen, HY

Merja Svensk, Kaupunginkanslia

Harri Soininen, HPL

 

Tutkimuksen ohjausryhmä:

VTT Anneli Portman, Kaupunginkanslia

Prof. Inga Jasinskaja-Lahti, HY

Yliopistonlehtori Liisa Myyry, HY

Prof. Anu-Katriina Pesonen, HY

Prof. Antti Räsänen, HY

Prof. Arniika Kuusisto, Stockholms Universitet

Mukana ohjelmassa

Monik ry / Numu ry

Kirkon Ulkomaanapu

Resalat-yhdyskunta

Vuolle Setlementti