FAQ

1. Miten saan Minun Silmin Sinun Silmin ohjelman kuntaani tai organisaatiooni?

Koulut tai nuorisotyötä tekevät tahot Helsingissä:

Ota yhteyttä MiSi@hel.fi  niin keskustellaan aikatauluista ja mahdollisuuksista.

Muut kuin koulut:

Olennaista on, että kuntasi tai organisaatiosi on valmis panostamaan organisaatiossa olevien henkilöiden mahdollisuutta tulla koulutetuiksi ohjaajiksi, jotka voivat vetää Minun Silmin Sinun Silmin kursseja omassa organisaatiossaan.

Ota yhteyttä MiSi@hel.fi, niin keskustellaan mahdollisuuksista ja tavoista.

2. Kuinka pääsen ohjaajaksi?

Ohjaajiksi tullaan koulutuspolun kautta, johon kuuluu seuraavia osioita:

  • koko kurssin läpikäyminen osallistujana
  • teoreettista taustaa valottavan materiaalin lukeminen ja teorialuennoille (2-3 kpl) osallistuminen
  • ohjaajille tarkoitettuun käsikirjaan perehtymien perusteellisesti
  • kurssin vetämistä kokeneemman ohjaajan kanssa
  • ohjaajan soveltuvuusarviointi (teorian ja metodin hallinta ja ymmärrys, kyky soveltaa oppimaansa käytäntöön)

Jos sinua kiinnostaa, ota yhteyttä MiSi@hel.fi

HUOM! Tiedot tulevista ohjaajakoulutuksista voit tarkistaa Uutiset-osiosta.

3. Mitä Minun Silmin Sinun Silmin maksaa?

Minun Silmin, Sinun Silmin -ohjelmasta ei peritä lisenssimaksua vaan ohjelman sisältö ja opintomateriaali ovat kaikille ilmaisia. Koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat mahdolliset majoitus-, matka- ja ruokailukulut ovat osallistujille omakustanteisia.

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä MiSi@hel.fi niin tarkastellaan yhdessä tarpeita ja mahdollisuuksia.

4. Millä kielellä Minun Silmin Sinun Silmin ohjelma on?

Minun Silmin, Sinun Silmin koulutus voidaan täällä hetkellä järjestää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

5. Keille Minun Silmin Sinun Silmin soveltuu?

MiSi ohjelma on räätälöity erityisesti Suomen oloihin.

Tämän hetkisen ohjelman suositus alaikäraja on 13v, mutta yläikärajaa ei ole. Suositusikäraja perustuu aivojen neurologisiin kehitysvaiheisiin, ja abstraktisen ajattelun kehitykseen.

Koska ohjelma tapahtuu ryhmässä, se soveltuu erityisen hyvin kouluihin tai muuhun vastaavaan ryhmätoimintaan.

6. Miten Minun Silmin Sinun Silmin vähentää väkivaltaa?

Minun Silmin Sinun Silmin perustuu siihen, että osallistujat oppivat toiminnallisia ja sanallisia tapoja käsitellä uhatuksi tulemisen tunnetta ja siitä nousevaa mustavalkoista ajattelua, joka lisää väkivaltaisten ratkaisujen todennäköisyyttä.

Ohjelmassa opitaan konfliktin ratkaisutaitoja, jotka puolestaan edesauttavat rauhanomaisia neuvoteltuja ratkaisuja silloinkin, kun olemme jyrkästi eri mieltä toisen osapuolen kanssa.

7. Millaiseen näyttöön Minun Silmin Sinun Silmin perustuu?

Cambridgen yliopisto on yli kymmenen vuoden ajan kehittänyt ohjelman perustana olevaa toiminnallista menetelmää ja tutkinut sen vaikuttavuutta erilaisissa konteksteissa.

Osallistujien ajattelun rakennetta on mitattu erikseen kehitetyillä menetelmillä koulutuksia ennen ja niiden jälkeen. Nämä tulokset ovat osoittaneet, että ohjelman avulla osallistujat ovat oppineet pois mustavalkoisesta ajattelusta hyvinkin erilaisten tilanteiden ja konfliktien keskellä (esim. Skotlannissa katoliset vs. protestantit, Keniassa terrorismia suosiva ääriajattelu, Englannissa nuorten syrjäytymisen).

Ohjelman vaikuttavuudesta on raportoitu vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa tarkemmin.  Esimerkiksi täällä  ja täällä.

Ohjelman takana on vankkaa monialaista teoreettista tietämystä ja kehitystä, jonka vuoksi MiSissä sovelletaan viimeisintä tietoa esim. aivojen rakenteesta ja reaktioista stressin ja uhkiin. Lisäksi MiSi huomioi ikäryhmän ja toimintaympäristön erityispiirteet ohjelmaa toteuttaessa.