FAQ

1. Miten saan Minun Silmin Sinun Silmin ohjelman kuntaani tai organisaatiooni?

Koulut tai nuorisotyötä tekevät tahot Helsingissä:

Ota yhteyttä MiSi@hel.fi  niin keskustellaan aikatauluista ja mahdollisuuksista.

Muut kuin koulut:

Olennaista on, että kuntasi tai organisaatiosi on valmis panostamaan organisaatiossa olevien henkilöiden mahdollisuutta tulla koulutetuiksi ohjaajiksi, jotka voivat vetää Minun Silmin Sinun Silmin kursseja omassa organisaatiossaan.

Ota yhteyttä MiSi@hel.fi, niin keskustellaan mahdollisuuksista ja tavoista.

2. Kuinka pääsen ohjaajaksi?

Ohjaajiksi tullaan koulutuspolun kautta, johon kuuluu seuraavia osioita:

  • koko kurssin läpikäyminen osallistujana
  • teoreettista taustaa valottavan materiaalin lukeminen ja teoriapäivään (1 kpl) osallistuminen
  • ohjaajille tarkoitettuun käsikirjaan perehtymien perusteellisesti
  • kurssin vetämistä kokeneemman ohjaajan kanssa

Jos sinua kiinnostaa, ota yhteyttä MiSi@hel.fi

HUOM! Tiedot tulevista ohjaajakoulutuksista voit tarkistaa Uutiset-osiosta.

3. Mitä Minun Silmin Sinun Silmin maksaa?

Minun Silmin, Sinun Silmin -ohjelmasta ei peritä lisenssimaksua vaan ohjelman sisältö ja opintomateriaali ovat kaikille ilmaisia. Koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat mahdolliset majoitus-, matka- ja ruokailukulut ovat osallistujille omakustanteisia.

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä MiSi@hel.fi niin tarkastellaan yhdessä tarpeita ja mahdollisuuksia.

4. Millä kielellä Minun Silmin Sinun Silmin ohjelma on?

Minun Silmin, Sinun Silmin koulutus voidaan täällä hetkellä järjestää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

5. Keille Minun Silmin Sinun Silmin soveltuu?

MiSi ohjelma on räätälöity erityisesti Suomen oloihin.

Tämän hetkisen ohjelman suositus alaikäraja on 13v, mutta yläikärajaa ei ole. Suositusikäraja perustuu aivojen neurologisiin kehitysvaiheisiin, ja abstraktisen ajattelun kehitykseen.

Koska ohjelma tapahtuu ryhmässä, se soveltuu erityisen hyvin kouluihin tai muuhun vastaavaan ryhmätoimintaan.

6. Miten Minun Silmin Sinun Silmin vähentää väkivaltaa?

Minun Silmin Sinun Silmin perustuu siihen, että osallistujat oppivat toiminnallisia ja sanallisia tapoja käsitellä uhatuksi tulemisen tunnetta ja siitä nousevaa mustavalkoista ajattelua, joka lisää väkivaltaisten ratkaisujen todennäköisyyttä.

Ohjelmassa opitaan konfliktin ratkaisutaitoja, jotka puolestaan edesauttavat rauhanomaisia neuvoteltuja ratkaisuja silloinkin, kun olemme jyrkästi eri mieltä toisen osapuolen kanssa.