1. Tällä kerralla huomaamme sanojen voiman, ja miten tunne-elämämme ja kokemuksemme muokkaavat sitä, miten kuulemme tai havaitsemme. Opettelemme myös tunnistamaan median ja muiden kanavien käyttämiä epäsuoria vaikutuskeinoja.