2. Tällä kerralla tutustumme ryhmädynamiikkaan ja siihen, kuinka ryhmät saattavat jähmettyneesti asemoitua toisiaan vastaan. Opettelemme myös, miten syventymällä inhimillisiin arvoihin, saatamme löytää yhteistä maaperää neuvotteluille.